logo

E-commerce w Polsce: trendy 2014


spoty

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów spółki arvato Polska, w 2014 roku będziemy świadkami dalszego, intensywnego rozwoju branży e-commerce w Polsce. Zwłaszcza w przypadku dużych sieci handlowych wykorzystanie kanału elektronicznego stanie się standardem, nie zaś czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Coraz większy napór międzynarodowych gigantów postawi małe sklepy internetowe przed koniecznością konsolidacji. Dla wszystkich graczy na rynku wyzwaniem będzie dostosowanie regulaminów i procedur do nowych przepisów związanych z obsługą klienta.Trendy e-commerce w Polsce:

  • Dalszy wzrost sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce.
  • Wzrost znaczenia outsourcingu procesów operacyjnych.
  • Zmiany regulaminów i procedur związanych z obsługą zwrotów, wymuszone nowymi przepisami.
  • Powstawanie nowych sieci odbioru osobistego wykorzystujących istniejącą infrastrukturę.
  • Ekspansja firm zagranicznych połączona z lokowaniem w Polsce punktów dystrybucji i obsługi logistycznej.
  • Otwieranie się polskich przedsiębiorstw na rynki europejskie.
  • Postępująca konsolidacja małych he-sklepów.
  • Wzrost zainteresowania branżą e-commerce ze strony funduszy inwestycyjnych.

W 2014 roku największy wpływ na branżę e-commerce będzie miała zmiana przepisów związanych z obsługą zwrotów. Począwszy od 13 czerwca, klient będzie mógł w ciągu 14 dni wycofać się z zakupu. Ponadto na sprzedawców nałożone zostaną dodatkowe obowiązki, związane przede wszystkim z przekazywaniem rozmaitych informacji na temat zamówienia. W konsekwencji sklepy internetowe zostaną zmuszone do przeformułowania regulaminów oraz rekonfiguracji wewnętrznych procedur.

- Z punktu widzenia arvato, jako outsourcera procesów e-commerce, szczególnie ważna okaże się szybkość rozpatrywania i opracowywania zwrotów trafiających do centrum logistycznego, która będzie wywierać znaczny wpływ na realizację nowych wymogów przez e-sklepy – twierdzi Lidia Ratajczak-Kluck, Dyrektor Obszaru Media, E-commerce, Programy Lojalnościowe, arvato Polska.

Wykorzystanie kanału e-sprzedaży w tradycyjnych sieciach handlowych stopniowo staje się standardem, nie zaś czynnikiem przewagi konkurencyjnej. W związku z tym wiele firm korzystających dotąd z kanału tradycyjnego będzie uruchamiało także sprzedaż elektroniczną.

Link